Ilmaiset minivalmennukset

Arvot -minivalmennuksessa selvität:
- Mitkä ovat tärkeimmät arvosi
- Kuinka hyvin ne toteutuvat arjessasi
- Miten voit tarvittaessa parantaa tilannetta